ReSa budget coaching voor particulieren.

Bent u het overzicht in uw financiën kwijt?

Stapelen de poststukken zich op en bent u het overzicht even helemaal kwijt? Is het banksaldo niet toereikend om alle rekeningen te kunnen betalen? Maakt u zich geen zorgen, er zijn veel mensen die zich hierin herkennen. Iedereen kan te maken krijgen met financiële problemen. ReSa budget coaching kan u weer inzicht bieden in uw financiële situatie en we gaan vervolgens doelgericht op zoek naar oplossingen om uw financiën weer in balans te krijgen.

Voor iemand die financiële problemen heeft is een budget coach een grote investering. Deze investering betaald zich echter zeer snel terug. In een hoofd zonder stress is ruimte om te groeien!

Wat kan u van ReSa budget coaching verwachten?

 • Inzicht in de inkomsten, uitgaven en schulden
 • Sluitend maken van de huishoudbegroting
 • Samen opstellen van een budgetplan/ maandoverzicht
 • Helpen bij ordenen van papieren in een budgetmap
 • Bij loonbeslag controleren of dit voldoet aan de wettelijke normen
 • Maken van een schuldenoverzicht
 • Mogelijkheden voor toeslagen, subsidies en andere extra inkomsten bekijken
 • Mogelijkheden voor kwijtschelding en besparingen bekijken
 • Opstellen halfjaar rapportage en bespreken

 

ReSa budget coaching voor werkgevers.

Financiële problemen zijn heel vervelend voor uw werknemer, maar brengen voor u veel kosten en risico’s met zich mee. Denk aan loonbeslag en ziekteverzuim. Een werknemer, met financiële problemen, met een voltijds dienstverband en een modaal inkomen kan de werkgever zo’n € 13.000,00 per jaar kosten. Behalve dat het kosten met zich meebrengt, kost het u veel tijd en energie. Werknemers met financiële problemen zijn bovendien gevoeliger voor fraude en veroorzaken vaker bedrijfsongevallen.

Het vroegtijdig signaleren en aanpakken van de financiële zorgen bij uw werknemer levert u geldbesparing en tijdwinst op. Een goed functionerende en gemotiveerde werknemer is een must voor elke werkgever. In een hoofd zonder stress is ruimte om te groeien!

Hoe zijn financiële problemen bij werknemer te herkennen?

 • Loonbeslag
 • Verzoek om een lening, voorschot of meer uren
 • Veelvuldig kortdurend of langdurig ziekteverzuim
 • Werknemer is stressgevoelig of heeft concentratieproblemen
 • Werknemer leent geld bij collega’s
 • Fraude of diefstal bij personeel
 • Concentratieproblemen
 • Gedragsverandering bij de werknemer

Wat levert ReSa budget coaching de werkgever op?

ReSa budget coaching neemt de zorg van uw werknemer van u over. Wij bieden professionele ondersteuning aan de werknemer in het vinden naar een passende en realistische oplossing.

 • Minder ziekteverzuim en stress bij uw werknemer
 • Toename arbeidsproductiviteit en vitaliteit van uw werknemer
 • Minder loonbeslagen met als gevolg minder kosten en tijdsverlies
 • Uitvoeren van beleid maatschappelijk ondernemen
 • Gemotiveerde en loyale werknemers
 • Tijdwinst, gemak en geldbesparing, u kunt uw beroep uitoefenen en bezig zijn met omzet genereren
 • Advieskosten fiscaal aftrekbaar
 • Terugdringen van bedrijfsongevallen, fraude en diefstal

Wat kan uw werknemer van ons verwachten?

Het traject begint met een kennismakingsgesprek om te kijken wat wij voor uw werknemer kunnen betekenen. Indien blijkt dat wij uw werknemer kunnen helpen, zetten wij samen met uw werknemer alle financiën op een rij. Vervolgens zullen wij een jaarplan opstellen, afgestemd op de persoonlijke situatie van de werknemer. Dit jaarplan omvat naast de kennismaking en intake drie vervolg gesprekken, twee rapportages, telefonische ondersteuning en 24-uurs ondersteuning per mail. Afhankelijk van het probleem en de hulpvraag van uw werknemer zullen wij uw werknemer tijdens het traject begeleiden, ondersteunen , adviseren en handvaten geven. Tevens onderzoeken wij of uw werknemer nog recht heeft op toeslagen en financiële tegemoetkomingsregelingen. Wij streven naar een duurzaam financiële huishouding van uw werknemer.

Tijdens het gehele traject houden wij werkgever op de hoogte, uiteraard met in acht neming van de privacy wetgeving. Eens per half jaar presenteren wij werknemer een rapportage. Tijdens beoordelingsgesprekken kan deze tussen werkgever en werknemer besproken worden.

U kunt zich op de website via contact aanmelden via het aanmeldformulier, een mail sturen naar budgetcoach@re-sa.nu of bellen naar 06-53458514

In een hoofd zonder stress is ruimte om te groeien.