Werkwijze ReSa Bewindvoering

Stap 1:Intake en aanvraag bij rechtbank indienen.
Al naar gelang de snelheid waarmee benodigde stukken worden aangeleverd duurt dit 1 tot 3 weken

Stap 2:(eventuele) zitting en beschikking rechtbank ontvangen
De verwerkingstijd van de aanvraag bewind verschilt per rechtbank maar duurt gemiddeld 6 tot 8 weken.

Stap 3: beheer- en leefgeldrekening openen
Dit duurt maximaal twee weken na ontvangst van de beschikking.

Stap 4: Inkomsten op de beheerrekening binnen laten komen, opstarten leefgeld en betaling vaste lasten
Na het openen van de beheerrekening worden alle betrokken instanties aangeschreven. De inkomsten moeten binnenkomen op de beheerrekening zodat er gestart kan worden met het betalen van leefgeld en vaste lasten. Dit “omzetten” kost gemiddeld twee maanden.

Stap 5: financieel stabiel maken
Het budgetplan moet zo ingericht zijn dat met de inkomsten de maandelijkse vaste lasten betaald kunnen worden. Dit is een proces dat bij de één binnen enkele maanden te realiseren is en bij een andere soms niet zal lukken.

Stap 6: aanmelden bij een schuldenregeling
Om een aanmelding te kunnen doen bij een schuldenregeling is over het algemeen de voorwaarde dat iemand drie maanden financieel stabiel is en dit ook zal blijven.

Stap 7: een MSNP of WSNP traject
Na ondertekening van de schuldenregeling (MSNP) of na de uitspraak van de rechter (WSNP) duurt het traject minimaal 36 maanden

Gedurende stap 7 is het de taak van de bewindvoerder om het budgetplan stabiel te houden.

Contact met de bewindvoerder

Gezien het feit dat een bewindvoerder op jaarbasis maar erg weinig uren heeft voor een dossier is het contact tussen cliënt en bewindvoerder vooral telefonisch of per mail.

ReSa heeft een algemeen telefoonnummer (06-52699696) dat dagelijks bereikbaar is tussen 9.30 en 11.30 uur. Bij geen gehoor kan er een bericht met vermelding van naam en telefoonnummer worden achtergelaten. Indien nodig wordt er binnen 48 uur een reactie gegeven op het bericht.

Telefonische bereikbaarheid Dennis, Saskia, Marlous en Renate:

Naast het algemene telefoonnummer zijn wij  op onderstaande tijden bereikbaar via onze eigen telefoon. (telefoonnummer wordt tijdens de intake gegeven)

Dennis: maandag t/m donderdag van 9.00 t/m 17.00 uur.

Saskia: maandag t/m donderdag van 9.00 t/m 10.00 uur.

Renate: maandag t/m donderdag van 9.00 t/m 10.00 uur.

Marlous: dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 t/m 16.00 uur

(Deze tijden gelden ook voor app en sms)

In schoolvakanties wordt de bereikbaarheid van ReSa soms aangepast. De aangepaste tijden zijn dan zichtbaar op de voorpagina van http://Mijn.onview.nl en op de site www.re-sa.nl

Contact met ReSa